Redactie

Je boek MOET geredigeerd worden. Dan hebben we het niet over zinsconstructies, taal- en spellingcorrecties, maar over de inhoud. Je boek heeft kritische lezers nodig. Zijn de dialogen levensecht, je scènes geloofwaardig? Heeft het boek tempo en consistent ritme? Is je verhaal wel interessant genoeg?
Onze ervaring is dat de visie van een redacteur persoonlijk is en iets zegt over zijn/haar voorkeuren. Daarom adviseren wij om je boek aan minimaal twee redacteuren en drie proeflezers aan te bieden. Helaas kan je de mening van familie en vrienden niet gebruiken. Zij kennen je humor, smaak en emoties en zijn daarom niet representatief als onbevooroordeelde lezers.
Omdat redactie een reflectie van persoonlijke voorkeur is, redigeren wij geen fantasy en SF. Voor het non-fictie genre geldt dat er sprake moet zijn van affiniteit met het onderwerp, dus informeer!

Onze werkwijze:

 1. Gratis 1e stap: Stuur ons het eerste hoofdstuk (max 5 pagina’s A4, word document)
  Wij bekijken of wij de redactie aannemen, geven je feedback en jij beslist of  je met ons verder gaat
 2. Wij lezen je boek (aanleveren als word document) na ontvangst van betaling
  Leggen je manuscript maximaal drie weken weg.
  We lezen het nogmaals
  Je krijgt het document retour met aanmerking en suggesties
 3. Gesprek (face-to-face* of telefonisch)
  Je verwerkt onze feedback
 4. Wij lezen de tweede versie
  Je krijgt het document retour met aanmerking en suggesties
 5. Eindgesprek (face-to-face* of telefonisch)

Kostenindicatie (kan in overleg van afgeweken worden):
tot 20.000 woorden €150
20.000-50.000 woorden €250
50.000-100.000 woorden €350.

* Bij face tot face gesprekken kunnen reiskosten in rekening worden gebracht.

Proeflezen

Wij lezen je manuscript en sturen je een verslag van onze bevindingen. Omdat de bevindingen na proeflezen, net als redactie, een reflectie van persoonlijke voorkeur is, redigeren wij geen fantasy en SF. Voor non-fictie geldt dat er sprake moet zijn van affiniteit met het onderwerp, dus ook hier: informeer!

Prijzen:
tot 20.000 woorden €25
20.000-50.000 woorden €45
50.000-100.000 woorden €60.

eBooks

Is je boek af? Wil je nu een eBook maken?
Een eBook maken van een word document is niet moeilijk, je kan het zelf als je handig bent met HTML en CSS. Nadat het eBook geconverteerd is, zal je iedere pagina moeten controleren en de CSS van alinea’s die niet goed worden weergegeven moeten corrigeren. Tenslotte valideer je de ePub en verbeter je de fouten die de validator aangeeft.

Zie je tegen die klus op? Wij converteren je word document naar het ePub en Mobi formaat. Wij hanteren een ‘no-cure, no-pay’ systeem, dat wil zeggen dat je maximaal 50% (afhankelijk van de complexiteit) van ons als proef (ePub) toegezonden krijgt. Ben je niet tevreden, even goede vrienden. Pas na de proef geef je definitief opdracht, die wij na betaling uitvoeren.

Stuur je word document naar info@qualiber-uitgeverij.nl, wij nemen z.s.m. contact met je op.

Prijsindicatie*:
Eenvoudig (geen kolommen, alleen tekst) €0,25 per pagina
Meerdere afbeeldingen, tabellen en/of voetnoten €0,35 per pagina
Complex (bv. formules, afbeeldingen, tabellen, voetnoten) €0.60 per pagina

* Op basis van het aangeleverde manuscript kan in overleg van deze prijzen worden afgeweken.

Paginaopmaak (binnenwerk)

We kunnen ook tegen een aantrekkelijk tarief je pagina-opmaak verzorgen. Ook dit gaat via het ‘no-cure, no-pay’ procedé. Wij leveren jou een tiental pagina’s aan voor je definitief de opdracht geeft.

Prijzen*:
€ 1,10 per tekstpagina
€ 3,50 per pagina met afwijkende opmaak (bijv. met foto of tabel)

* Op basis van het aangeleverde manuscript kan in overleg van deze prijzen worden afgeweken.

Recensie

Is je boek af? Dan heb je recensies nodig om je boek te kunnen verkopen. Wij lezen je boek, schrijven een recensie en na jouw goedkeuring plaatsen we de recensies op onze blog, bol, bruna, hebban en standaard boekhandel (mits je boek op die sites vermeld wordt).

Prijzen:
tot 20.000 woorden €25
20.000-50.000 woorden €45
50.000-100.000 woorden €60.